Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Informacje o środowisku

Zgodnie z przepisami prawa Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski  jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach. Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska. Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski:

https://wykaz.ekoportal.pl/CardListAuth.seam?defaultUser=true&cid=532538

 

Informacja o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa [kliknij]

Ogłoszenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia [kliknij]

Informacje o wszczęciu postępowania[kliknij]

Wykaz jednostek odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz wykaz jednostek posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych [kliknij]

Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2016-05-27
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2016-05-27
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz