Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacje o środowisku

Zgodnie z przepisami prawa Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski  jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach. Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska. Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski:

https://wykaz.ekoportal.pl/CardListAuth.seam?defaultUser=true&cid=532538

 

Informacja o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa [kliknij]

Ogłoszenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia [kliknij]

Informacje o wszczęciu postępowania[kliknij]

Wykaz jednostek odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz wykaz jednostek posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych [kliknij]

Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2016-05-27
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2016-05-27
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz