Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z XXI sesji (nadzwyczajnej)

W dniu 7 kwietnia 2005r. o godz. 19.00. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Sesja zwołana została dla uczczenia pamięci Papieża Jana Pawła II. Rada Miejska przyjęła podczas niej oświadczenie o następującej treści:

Głębokim smutkiem napełniły się nasze serca,
gdy w sobotę 2 kwietnia 2005r. dotarła do nas wiadomoś
o śmierci Jana Pawła II
Dziękując Bogu za dar, jakim był dla świata Ojciec Święty Jan Paweł II , Papież – Polak – Karol Wojtyła
My Radni Rady Miejskiej oraz Burmistrz Miasta i Gminy w imieniu wszystkich mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, którzy mieli to szczęście żyć w czasie posługi Największego z Rodu Polaków
żegnamy, oddając należną Mu cześć
Wielkiego Kapłana
Wielkiego Polaka
Wielkiego Człowieka,
który całym swym życiem przekazywał światu moc Miłości Boga i Bliźniego. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie,
a światłość wiekuistna niechaj Mu Świeci...