Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory samorządowe uzupełniające 2017
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Harmonogram i zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli w 2016r.
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski [kliknij] 

Zarządzenie Nr 4.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Zarządzenie Nr 5.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Uchwała Nr VII/30/2015 ustalenie kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkoln. w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Koźmin Wlkp. [kliknij]


Uchwała Nr XVI/97/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Uchwała Nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźmin Wielkopolski [kliknij]  

Data dodania dokumentu: 2016-01-28
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2016-01-28
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz