Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
ISO w Urzędzie
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory samorządowe uzupełniające 2017
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Informacja z 22.06.2015r. o wynikach naboru ds.obsługi kasowej w UMiG
 Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko do spraw obsługi kasowej  została wybrana Pani   Baranek Iwona zam.  Borzęciczki.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka na podstawie przedłożonej dokumentacji i rozmowy kwalifikacyjnej została najwyżej oceniona spośród kandydatów spełniających wymagania formalne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 
Koźmin Wielkopolski, 22 czerwca 2015 r.
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ mgr inż. Maciej Bratborski
 

 

Data dodania dokumentu: 2015-06-22
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2015-06-22
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz