Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
ISO w Urzędzie
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Zagospodarowanie przestrzenne -2015
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego zespołów elektrowni wiatrowych w  rejonie wsi: Gałązki, Borzęciczki, Wrotków, Ludwinów, Serafinów, Skałów, Mokronos, Gościejew, Staniew [kliknij]

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  „Miejscowego planu   zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy       ulicami Nową, Staniewską i Prostą w Koźminie Wielkopolskim” [kliknij]

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sapieżynie dla działki o nr ewid. 11/4 [kliknij]

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  „Miejscowego planu   zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy       ulicami Nową, Staniewską i Prostą w Koźminie Wielkopolskim”,„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 472/8, 472/9  i 472/10  w Nowej Obrze"
[kliknij]

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
„Miejscowego planu   zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 108/21 w Mokronosie”, “Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Wałków”  [kliknij]

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2015-05-29
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2015-12-29
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz