Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Uchwały przyjete podczas II sesji w kadencji 2014-2018

Numer

i

data

sesji

 

 

Numer
uchwały

 

 

Temat

II sesja

 

16 grudnia 2014r.

II/6/2014

zaciągnięcie pożyczki w BGK na realizację projektu rewitalizacyjnego JESSICA w ramach WRPO na lata 2007 - 2013

 

II/7/2014

zmiany Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2014

 

II/8/2014

pomoc finansowa dla Powiatu Krotoszyńskiego 

 

II/9/2014

ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

 

II/10/2014

zarządzenie wyborów sołtysów, członków rad sołeckich i rad osiedlowych


Data dodania dokumentu: 2015-01-12
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz