Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
ISO w Urzędzie
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory samorządowe uzupełniające 2017
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Uchwały przyjęte podczas XLVII sesji

Numer

i

data

sesji

 

 

Numer
uchwały

 

 

Temat

XLVII/2014

13 listopada

2014r.

XLVII/293/2014

 

 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2014-2031

 

 

 

 

XLVII/294/2014

 

 

zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2014

 

 

 

XLVII/295/2014

 

zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu rewitalizacyjnego JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

 

 

XLVII/296/2014

 

.

uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Koźmin Wielkopolski na lata 2011-2020

 

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2014-11-25
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz