Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
ISO w Urzędzie
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Zagospodarowanie przestrzenne -2014r.

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy drodze krajowej, w obrębie geodezyjnym Wałków [kliknij]

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Nową, Staniewską  i Prostą w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Nowej Obrze  [kliknij]

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Sapieżynie [kliknij]

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 108/21 w Mokronosie [kliknij]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wlkp.[kliknij]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewidencyjnym 108/21 położonej w Mokronosie [kliknij]

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wlkp. dotyczących obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Wałków, oraz Mokronos [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2014-02-03
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2015-01-05
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz