Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Rejestr uchwał 2012 - XXIII sesja

Numer

i

data

sesji

 

 

Numer
uchwały

 

 

Temat

XXIII/2012

9 listopada

2012r.

 

XXIII/147/2012

 

zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2012-2031

 

XXIII/148/2012

 

 

zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2012

 

 

XXIII/149/2012

 

obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 

 

XXIII/150/2012

 

 

 

określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

XXIII/151/2012

 

określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

 

 

XXIII/152/2012

 

opłata targowa

 

 

XXIII/153/2012

 

określenie wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski

 

XXIII/154/2012

 

wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

 


Data dodania dokumentu: 2012-12-03
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz