Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Przetargi na zbycie nieruchomości w Orli
 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Orla, stanowiących własność miasta i gminy Koźmin Wlkp.:

1)  działka nr 79/11 o powierzchni 1151m2, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr 24535. Cena wywoławcza nieruchomości – 7.900zł.

2)  działka nr 79/10 o powierzchni 888m2, zapisana w księże wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr 24535. Cena wywoławcza nieruchomości – 7.100zł.

Przetargi odbędą się dnia 14 kwietnia 2004r.:

- o godz. 10.00 na nieruchomość z pkt 1),

- o godz. 10.30 na nieruchomość z pkt 2).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miasta i Gminy wadium w wysokości:

- na nieruchomość z pkt 1) – 790zł,

- na nieruchomość z pkt 2) – 710zł

najpóźniej do dnia 9 kwietnia 2004r. do godz. 15.00.

Informacje uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy – pokój nr 8, tel. (0-62) 7219-351 w godzinach pracy Urzędu.