Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory samorządowe uzupełniające 2017
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
III Przetarg Kopernika

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. ogłasza III ustny  przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości   stanowiącej własność miasta     i gminy Koźmin Wlkp.:

 

Nieruchomość położona w Koźminie Wlkp. przy ul. Kopernika oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 343/2 i 344 o powierzchni  1292 m² zapisana w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr  33439 i 34949. 

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego sąsiednie działki zabudowa mieszkaniowa.

Wykazana do sprzedaży nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Cena wywoławcza nieruchomości  181.646,40 zł brutto

 

Przetarg odbędzie się dnia 04 października 2011r. o godz. 10ºº w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Rynek 11 – sala sesyjna.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto Urzędu Miasta i Gminy PKO BP Nr 75 1020 2267 0000 4502 0004 2465  wadium w wysokości 18.000,- zł najpóźniej do dnia 30 września 2011r.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku odstąpienia przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone przez nią wadium ulega przepadkowi.

Informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój nr 8, tel. (062) 7219351 w godzinach pracy Urzędu.

 

Koźmin Wlkp. dnia 25.08.2011r.


Data dodania dokumentu: 2011-08-25
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz