Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
ISO w Urzędzie
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Wybory parlamentarne 2011

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 10 sierpnia w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. [kliknij]

Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w spawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. [kliknij]

Kalendarz wyborczy dla wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r. [kliknij]

Wyciąg z obwieszczenia PKW z dnia 8 sierpnia 2011 r. o  okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. [kliknij]

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 22 sierpnia 2011 roku [kliknij]

Informacja - "Zaświadczenie o prawie do głosowania" [kliknij]

Informacja o wniosku dla przebywających czasowo [kliknij]

Informacja - "Wyborca niepełnosprawny" [kliknij]

Informacja - "Głosowanie przez pełnomocnika" [kliknij]

Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. [kliknij]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 5 września 2011 r.o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji  wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,  zarządzonych na dzień  9 października 2011r. [kliknij]

Informacja sprawdzanie list wyborców [kliknij]

Zarządzenie Nr 20.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. [kliknij]

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 20 września 2011 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 36 [kliknij]

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 20 września 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 94 [kliknij]

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 20 września 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 95 [kliknij]

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 20 września 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 96 [kliknij]

Obwodowe Komisje Wyborcze - składy i funkcje [kliknij]

Zarządzenie Nr 24.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 3 października 2011 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2011-08-10
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2011-10-04
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz