Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Rejestr uchwał 2010 r. - XLIII sesja

Numer
i data sesji

Numer
uchwały

Temat

XLIII/10

9.11.2010r

 

XLIII/287/10

 

zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2010

 

 

XLIII/288/10

 

zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

 

XLIII/289/10

 

 

obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

 

 

 

XLIII/290/10

 

 

określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

 

XLIII/291/10

 

 

określenie wysokości podatku od środków transportowych

 

XLIII/292/10

 

opłata targowa

 

XLIII/293/10

 

określenie wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski

 

XLIII/294/10

 

zmiany Planów Odnowy Miejscowości na terenie gminy Koźmin Wielkopolski

 

XLIII/295/10

 

przekształcenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w samorządowy zakład budżetowy o nazwie Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim

 

XLIII/296/10

 

wprowadzenie zmian do Uchwały Nr XXIII/173/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski

 

XLIII/297/10

 

określenie na 2011r. liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski

 

XLIII/298/10

 

zasady dodatkowego oznaczenia taksówek oraz stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie taksówkami na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2010-12-29
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz