Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory samorządowe uzupełniające 2017
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Rejest uchwał 2010 r. - XLI sesja

Numer
i data sesji

Numer
uchwały

Temat

XLI/10

6 września

2010r.

 

XLI/274/10

 

zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2010

 

XLI/276/10

 

wprowadzenie zmian do Uchwały Nr VI/48/07 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 27.06.2007r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2007-2011

 

XLI/277/10

 

podniesienie wskaźnika procentowego ograniczającego wysokość dodatku mieszkan

XLI/278/10

 

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koźminie Wlkp. dla działek o nr ewid. 606/1, 606/2, 606/3

 

XLI/279/10

 

 

przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komin Wielkopolski

 

 

XLI/280/10

 

nabycie zabudowanej nieruchomości

 

 

XLI/281/10

 

zbycie nieruchomości lokalowej

 

 


Data dodania dokumentu: 2010-10-25
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2010-10-25
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz