Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność miasta i gminy Koźmin Wlkp.:

I. Miejscowość Orla zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr 23548 :

1. działka nr 323/2 o powierzchni 988 m² w ewidencji gruntów Rola kl. II. W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy mieszkaniowej Mj.

Cena wywoławcza nieruchomości 33.598,80 zł brutto

2. działka nr 323/3 o powierzchni 1091 m² w ewidencji gruntów Rola kl.II. W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy mieszkaniowej Mj.

Cena wywoławcza nieruchomości 37.100,20 zł brutto

3. działka nr 323/4 o powierzchni 1028 m² w ewidencji gruntów Rola kl.II.W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy mieszkaniowej Mj.

 Cena wywoławcza nieruchomości 34.953,00 zł brutto

4. działka nr 323/5 o powierzchni 1039 m² w ewidencji gruntów Rola kl.II.W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy mieszkaniowej Mj.

Cena wywoławcza nieruchomości 35.331,20 zł brutto

 II Miejscowość Gościejew zapisana w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr 24289 5. działka nr 218/5 o powierzchni 1000 m² w ewidencji gruntów Rola kl. IVb. Brak planu zagospodarowania przestrzennego sąsiednia działka zabudowa mieszkaniowa.

Cena wywoławcza nieruchomości 17.202,00 zł brutto

II Miejscowość Wrotków zapisana w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr 23754 6. działka nr 209/33 o powierzchni 1009 m² w ewidencji gruntów Rola kl. IIIa. Brak planu zagospodarowania przestrzennego sąsiednia działka zabudowa mieszkaniowa. Cena wywoławcza nieruchomości 22.887,20 zł brutto

 Wykazane do sprzedaży działki wolne są od obciążeń i zobowiązań.

Przetargi odbędą się dnia 15 listopada 2010r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Rynek 11 pok. nr 8:

na nieruchomość z punktu 1 o godz. 10°°

 na nieruchomość z punktu 2 o godz. 10³°

 na nieruchomość z punktu 3 o godz. 11°°

 na nieruchomość z punktu 4 o godz. 11³°

na nieruchomość z punktu 5 o godz. 12°°

 na nieruchomość z punktu 6 o godz. 12³°

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu MiG wadium w wysokości :

na nieruchomość z punktu 1 kwota 3.300,- zł

 na nieruchomość z punktu 2 kwota 3.700,- zł

na nieruchomość z punktu 3 kwota 3.400,- zł

na nieruchomość z punktu 4 kwota 3.500,- zł

na nieruchomość z punktu 5 kwota 1.700,- zł

 na nieruchomość z punktu 6 kwota 2.200,- zł

najpóźniej do dnia 10 listopada 2010r. na konto Urzędu MiG Koźmin Wlkp. w PKO BP Nr 75 1020 2267 0000 4502 0004 2465

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku odstąpienia przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone przez nią wadium ulega przepadkowi. Informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój nr 8, tel. (062) 7219351 w godzinach pracy Urzędu.

Koźmin Wlkp. dnia 11.10.2010r.


Data dodania dokumentu: 2010-10-13
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2010-10-13
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz