Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory samorządowe uzupełniające 2017
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Rejestr uchwał 2010 r. - XL sesja

 

Numer
i data sesji

Numer
uchwały

Temat

XL/10

30 czerwca

2010r

XL/269/10

 

tryb prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

 

 

XL/270/10

 

określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

 

XL/271/10

 

dostosowanie opisu granic okręgów wyborczych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski do stanu faktycznego

 

 

XL/272/10

 

przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi

 

XL/273/10

 

 

 

upoważnienie Burmistrza do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu „Nowa jakość aktywizacji społeczno-zawodowej w wielkopolskich ZAZ-ach” Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1”Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2010-08-16
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz