Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory samorządowe uzupełniające 2017
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Rejestr uchwał 2010 r. - XXXIX sesja

Numer
i data sesji

Numer
uchwały

Temat

XXXIX/10

2 czerwca

2010r.

XXXIX/255/10

 

 

zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2010

 

 

XXXIX/256/10

 

 

zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2010

 

XXXIX/257/10

 

 

udzielenie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Koźmin Wielkopolski

 

 

XXXIX/258/10

 

 

określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

 

XXXIX/259/10

 

 

nadanie odznaki „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej”)

 

 

 

XXXIX/260/10

 

 

nadanie odznaki „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej”

 

XXXIX/261/10

 

 

 

 

 

nadanie odznaki „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej”

 

 

XXXIX/262/10

 

nadanie odznaki „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej”

 

XXXIX/263/10

 

 

wprowadzenie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim

 

 

XXXIX/264/10

 

zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Koźmin Wlkp. z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe

 

 

XXXIX/265/10

 

uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wlkp.

 


 

XXXIX/266/10

 

uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi: Gałązki, Borzęciczki, Wrotków, Ludwinów, Serafinów, Skałów, Mokronos, Gościejew, Staniew z przeznaczeniem na lokalizację elektrowni wiatrowych

 

XXXIX/267/10

 

nabycie nieruchomości gruntowe

 

 


Data dodania dokumentu: 2010-07-14
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-15
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz