Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Rejestr uchwał 2010 r. - XXXV sesja

Numer
i data sesji

Numer
uchwały

Temat

XXXV/10

30 marca

2010r.

 

XXXV/246/10

 

udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

 

XXXV/247/10

 

 

zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2010

 

 

XXXV/248/10

 

zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

 

 

XXXV/249/10

 

 

wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2011r. środków stanowiących fundusz sołecki

 

XXXV/250/10

 

 

zbycie nieruchomości

 

 

XXXV/251/10

 

nadanie nazwy skwerowi

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2010-07-14
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-14
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz