Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Rejestr uchwał - Sesja XV
 

Numer
i data sesji

Numer
uchwały

Temat

Sesja XV

30 czerwca
2004r.

XV/128/2004


XV/129/2004XV/130/2004XV/131/2004


XV/132/2004


XV/133/2004


XV/134/2004


XV/135/2004

XV/136/2004

XV/137/2004

zmian w budżecie miasta i gminy Koźmin
Wielkopolski na rok 2004

uchwalenia gminnego programu ochrony
środowiska wraz z planem gospodarki
odpadami

przyjęcia rocznego programu współpracy
Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami
pozarządowymi

odwołania Skarbnika Gminy Koźmin
Wielkopolski

powołania Skarbnika Gminy Koźmin
Wielkopolski

ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych

nadania numeru Szkole Podstawowej w
Borzęciczkach

wydzierżawienia zbiornika wodnego

zbycia nieruchomości gruntowej

zmiany gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych