Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Rejestr uchwał - Sesja X

Numer
i data sesji

Numer uchwały

Temat

Sesja X

12 grudnia

2003r.

X/88/2003
X/89/2003
X/90/2003


X/91/2003


X/92/2003


X/93/2003


X/94/2003


X/95/2003X/96/2003X/97/2003

X/98/2003X/99/2003

obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
III kwartałów 2003r. przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta i gminy
Koźmin Wielkopolski na rok podatkowy 2004

obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze
III kwartały 2003r. przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku leśnego na obszarze miasta i gminy
Koźmin Wielkopolski na rok podatkowy 2004

określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości

określenia wysokości rocznych stawek podatku od
środków transportowych

ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania
psów i sposobu pobierania tego podatku

określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu poboru tej opłaty

wysokości opłat za usługi komunalne na terenie miasta
i gminy Koźmin Wielkopolski

opłat za umieszczanie reklam na placach i budynkach
stanowiących własność Miasta i Gminy Koźmin
Wielkopolski

uchylenia Uchwały Nr VIII/74/2003 Rady Miejskiej
w Koźminie Wielkopolskim z dnia 12.09.2003r. w sprawie
zbycia nieruchomości gruntowej

zamiany gruntów

nabycia na własność miasta i gminy Koźmin
Wielkopolski zabudowanej nieruchomości


zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych