Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Rejestr uchwał - Sesja IV
 

Sesja IV

27 stycznia

2003r.


IV/32/2003

IV/33/2003


IV/34/2003
IV/35/2003

IV/36/2003


IV/37/2003
IV/38/2003
IV/39/2003
IV/40/2003IV/41/2003

wprowadzenia zmian do Uchwały Nr II/19/2002 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 16 grudnia 2002r. o określeniu wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych


wprowadzenia opłaty administracyjnej


uchylenia Uchwały Nr XII/138/2000/ Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2000r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. do podjęcia działań prawnych w celu odzyskania przez miasto i gminę Koźmin Wlkp. prawa własności urządzeń oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.


uchylenia Uchwały Nr XII/140/2000/ Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2000r. w sprawie przejęcia na własność miasta i gminy nieruchomości gruntowej


uchylenia Uchwały Nr XII/145/2000/ Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2000r. w sprawie przystąpienia do Związku Gmin leżących w dorzeczu Wartyuchylenia Uchwały Nr XXII/285/2002/ Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej


wyznaczenia członka do Rady Społecznej przy SP ZOZ w Krotoszynieustalenia delegata miasta i gminy Koźmin Wlkp. na Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskichprzyjęcia Statutu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy


nabycia zabudowanej zabytkowym wiatrakiem nieruchomości