Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Rejestr uchwał 2009 - XXX sesja

Numer
i data sesji

Numer
uchwały

Temat

30 września  2009 r.

XXX/210/09

zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

XXX/211/09

 

 

zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu

XXX/212/09

wprowadzenie zmian do uchwały Nr XVI/170/2000 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 24 listopada 2000r. w sprawie utworzenia instytucji upowszechniania kultury o nazwie Gminny Zespół Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej w Koźminie Wielkopolskim

XXX/213/09

 

utworzenie gminnej jednostki organizacyjnej – Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim,

 

XXX/214/09

ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

 

 


Data dodania dokumentu: 2009-11-05
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz