Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
2009 informacja o terminie i porzadku obrad XXX sesji

Zapraszamy na XXX sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 30 września 2009r.,  o godz. 15.00 w siedzibie Rady Miejskiej przy ul.Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

1.Otwarcie.

2.Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.

3.Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.

4.Interpelacje radnych.

5.Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za I półrocze 2009r.

6.Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2009,

b) zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,

c) wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/170/2000 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 24 listopada 2000r. w sprawie utworzenia instytucji upowszechniania kultury o nazwie Gminny Zespół Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej w Koźminie Wielkopolskim,

d) utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Koźmińskiego Ośrodka Sportu w Koźminie Wielkopolskim,

e) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

7.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.Wolne głosy i wnioski.

9.Zakończenie obrad XXX sesji.


Data dodania dokumentu: 2009-09-25
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz