Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
2009przetargnieruchomościStara Obra

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. ogłasza II ustny  przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości   stanowiących własność miasta i gminy Koźmin Wlkp. położonych w miejscowości Stara Obra :

 

1. działka nr 196 o powierzchni  0,0800 ha, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr 22448 w ewidencji gruntów Rola kl. V i VI.  Brak planu zagospodarowania przestrzennego.  Sąsiednie działki zabudowa mieszkaniowa.

Cena wywoławcza nieruchomości  11.760,80 zł brutto

2. działka nr 27/1 o powierzchni  0,1043 ha, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr 29427, w ewidencji gruntów nieużytek. W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego w symbolu Mj – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości  9.003,60 zł brutto

3. działka nr 27/2 o powierzchni  0,3557 ha, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr 28251, w ewidencji gruntów nieużytek. W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego w symbolu Mj – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości  30.719,60 zł brutto

Przetargi odbędą się dnia 31 sierpnia 2009r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Rynek 11 pok. nr 25:

na nieruchomość z punktu 1 o godz. 10°°

na nieruchomość z punktu 2 o godz. 10³°

na nieruchomość z punktu 3 o godz. 11°°

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu MiG wadium w wysokości :

na nieruchomość z punktu 1 kwota 1.100,- zł

na nieruchomość z punktu 2 kwota  900,- zł

na nieruchomość z punktu 3 kwota 3.000,- zł

najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2009r do godziny 15.00.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku odstąpienia przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone przez nią wadium ulega przepadkowi.

Informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój nr 8, tel.  (062) 7219351 w godzinach pracy Urzędu.

Koźmin Wlkp. dnia  29.07.2009r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2009-07-29
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2009-07-29
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz