Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
2009 informacja o terminie i porządku obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej

Zapraszamy na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 29 czerwca 2009r., o godz. 15.00 w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII sesji.

3.      Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.

4.      Interpelacje radnych.

5.      Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2009,

b)      upoważnienia Burmistrza Miasta i gminy Koźmin Wielkopolski do zaciągnięcia pożyczki oraz zobowiązania wekslowego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

c)      zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne,

d)      pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2009r.

e)      przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi,

f)        zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

g)      wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/81/2003 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 października 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

h)      zamiany nieruchomości gruntowych,

i)        zbycia nieruchomości lokalowych,

j)        zbycia nieruchomości lokalowej.

6.      Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie obrad XXVIII sesji.


Data dodania dokumentu: 2009-06-24
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz