Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
2008 informacja o terminie i porządku obrad XX sesji

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) zwołuję XX sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. na dzień 9 grudnia 2008r., godz. 1500 w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9.

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX sesji.

3.      Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.

4.      Interpelacje radnych.

5.      Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2008,

b)      obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

c)      obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego,

d)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

e)      opłaty targowej,

f)        określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

g)      określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.,

h)      wysokości opłat za usługi komunalne na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski,

i)        przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy,

j)        ustalenia Regulaminu na rok 2009 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski,

k)      zmiany Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli,

l)        zbycia nieruchomości.

6.      Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie obrad XX sesji.

 


Data dodania dokumentu: 2008-12-01
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz