Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
ISO w Urzędzie
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory samorządowe uzupełniające 2017
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Informacja o terminie i porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej

Informacja o terminie i porządku obrad VII sesji
Rady Miejskiej

VII sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. zwołana została na dzień 30 czerwca 2003r., godz. 900. Sesja odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej - ul.Przyjemskich 9.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołu z VI sesji.
3. Przyjęcie sprawozdania z przeprowadzonych przetargów.
4. Interpelacje radnych.
5. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie miasta i gminy Koźmin Wlkp. na rok 2003,
b) wprowadzenia zmian w wykazie lokali socjalnych,
c) nadania tytułu Honorowego Obywatela Koźmina Wlkp.,
d) uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Koźmin Wlkp.,
e) użyczenia nieruchomości gruntowej,
f) zbycia nieruchomości gruntowej (2 projekty uchwał).
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie obrad VII sesji.