Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
2008 informacja o terminie i porządku obrad XVIII sesji

Zapraszamy na XVIII sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 28 października 2008r., o godz. 1500 w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.

3. Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.

4.Interpelacje radnych.

5.Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za I półrocze 2008r.

6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski,

b) zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2008,

c) wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim,

d) opinii o celowości modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

e) Gminnego programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami.

7.Informacja:

a) Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim na temat oświadczeń majątkowych radnych Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,

b) Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na temat oświadczeń majątkowych osób wymienionych w art. 24h, ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie obrad XVIII sesji.

 


Data dodania dokumentu: 2008-10-21
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz