Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja o terminie i porzadku obrad XII sesji

 27 lutego 2008r., godz. 14.00. w sali narad przy  ul.Przyjemskich 9 odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie protokołu z XI sesji.

3.      Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.

4.      Interpelacje radnych.

5.      Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej z działalności Komisji w 2007r. oraz przyjęcie planów pracy Komisji na rok 2008.

6.      Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2008,

b)      zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,

c)      wprowadzenia zmian do opłaty targowej,

d)      ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych utworzonych przez Radę Miejską,

e)      spełnienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przesłanek warunkujących nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007r.,

f)       zatwierdzenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2008-2032

g)      zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Koźmin Wlkp.,

h)      zbycia nieruchomości gruntowej.

7.      Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.      Wolne głosy i wnioski.

9.      Zakończenie obrad XII sesji.

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2008-02-21
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2008-02-21
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz