Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
2007 informacja z XI sesji Rady Miejskiej

Podczas sesji, 28 grudnia, Rada Miejska, przyjęła budżet na 2008r. Radni uchwalili także inne uchwały.

1. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2008r.

Dochody budżetu miasta i gminy wyniosą 23.682.898 zł. Wydatki skalkulowano na kwotę 22.646.898 zł. W budżecie zabezpieczono na zadania inwestycyjne – 2.604.850 zł. Podobnie, jak w latach ubiegłych, znaczną część z tej puli pieniędzy przeznaczono na inwestycje na drogach gminnych. W 2008r. zaplanowano przebudowę drogi Biały Dwór - Szymanów (580.000 zł), budowę ul. Wawrzyńczaka w Koźminie Wlkp. (535.150 zł), modernizację drogi w Wyrębinie I (241.500 zł) oraz przebudowę dróg gminnych w Borzęcicach (282.200 zł). Kapitalnemu remontowi zostanie poddany chodnik przy ul. Przyjemskich w Koźminie Wlkp. (126.000 zł). Wygląd zmienią także place zabaw w mieście: na wymianę urządzeń do zabawy przy ul. Tysiąclecia zabezpieczono - 55.000 zł, a na modernizację placu zabaw przy przedszkolu – 40.000 zł. W ciągu roku znikną stare „witacze” na rogatkach miasta i zastąpią je nowe. Wymiana „witaczy” będzie kosztować 30.000 zł. W porozumieniu z powiatem i gminą Krotoszyn, zaplanowano montaż monitoringu w naszym mieście (150.000 zł). Rozpocznie się także budowa promenady wzdłuż rzeki Orli, na którą zapisano w budżecie 50.000 zł. Remont komunalnego budynku przy ul.Krotoszyńskiej będzie kosztować 70.000 zł, a modernizacja ogrzewania w budynkach szpitalnych - 55.000 zł. Gmina rozpocznie budowę budynku dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Borzęcicach (100.000 zł). Na wykup nieruchomości zabezpieczono w budżecie 200.000 zł. Zaplanowano budowę odcinka kanalizacji w Gałązkach (55.000 zł) i położenie kanalizacji przy ogródkach działkowych w Koźminie Wlkp. wzdłuż drogi do Nowej Obry (20.000zł). Zabezpieczono również środki na wykup 30 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu. Nadwyżka budżetowa w wysokości 1.036.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek. Rezerwa budżetowa to kwota 66.000 zł.

2. Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

Do takich wydatków zaliczono m.in. przebudowę drogi gminnej Biały Dwór – Szymanów, na którą dotychczas nie udało się pozyskać dofinansowania z pieniędzy unijnych. W ubiegłym roku gmina nie rozpoczęła zaplanowanej budowy sal gimnastycznych przy SP Nr 3 i SP w Borzęciczkach, gdyż do końca roku Ministerstwo Sportu i Rekreacji nie ogłosiło naboru wniosków na dofinansowanie tego typu zadań. W związku z tym przechodzą one, wraz z zabezpieczonymi w ubiegłorocznym budżecie pieniędzmi do planu inwestycyjnego na ten rok. Podobnie jak: dobudowa oświetlenia drogowego w Lipowcu i utworzenie parku kulturowego „Małe Miasteczko Wielkopolskie”. Gmina zabezpieczyła także pieniądze na wkład w opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sulmierzycach”.

3. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na 2007 r. Radni wprowadzili do budżetu zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz przeniesienia pomiędzy działami i rozdziałami, porządkując budżet na zakończenie roku.

4. Uchwała w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata.W związku ze zmianą zapisów w ustawie o samorządzie gminnym dotyczących zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, radni uchwali „regulamin”, określający zasady przeprowadzania tych czynności prawnych w naszej gminie.

5. Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości

 

Radni wyrazili zgodę na sprzedaż bez przetargu dwóch nieruchomości. Z wnioskiem o umożliwienie wykupu, zwrócili się do burmistrza, ich dotychczasowi użytkownicy wieczyści.

 

 


Data dodania dokumentu: 2008-01-11
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2008-01-11
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz