Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
2007 informacja z X sesji Rady Miejskiej

 

5 grudnia odbyła się X sesja Rady Miejskiej, podczas której radni uchwalili stawki podatków lokalnych w 2008 r.

 

1. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,48 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,74 zł.

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,07 zł.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,41 zł.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 14,30 zł.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 7,94 zł.

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,84 zł.

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,76 zł.

3) od budowli – ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 - 2 %

2. Uchwała w sprawie opłaty targowej

Dzienne stawki opłaty targowej w 2008r. od osób fizycznych, i jednostek dokonujących sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, będą wynosić:

1. przy sprzedaży:

a) płodów rolnych z samochodu, przyczepy, wozu - 12,00 zł

b) płodów rolnych i pozostałych towarów sprzedawanych ze straganów od

jednego stanowiska - 25,00 zł

2. przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra, skrzynki, roweru, wózka

ręcznego - 7,00 zł

3. przy sprzedaży wieńców, kwiatów i zniczy w związku z dniem 1 listopada - 35,00 zł

4. przy sprzedaży innej niż wyżej wymienione - 12,00 zł

3. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Średnią cenę skupu żyta stanowiącą podstawę obliczania podatku rolnego obniżono do kwoty 45 zł za kwintal. Cena ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 58,29 zł za kwintal.

4. Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Wzrósł średnio o 6 proc. w stosunku do stawek obowiązujących w roku podatkowym 2007.

5. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego.

Średnią cenę sprzedaży drewna, stanowiącą podstawę obliczania podatku leśnego obniżono do 80 zł za 1 msześć. Stawka ogłoszona przez Prezesa GUS wynosi 147,28 zł za 1 msześć.

Radni podjęli także inne uchwały m.in. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na 2007r., trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, ustalenia regulaminu na 2008r. określającego zasady przyznawania dodatków dla nauczycieli, powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.


Data dodania dokumentu: 2007-12-20
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz