Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
2007 informacja z VIII sesji Rady Miejskiej

27 września odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Wśród najważniejszych uchwał, jakie radni podjęli na ostatniej sesji, znalazły się:

1. Uchwała w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za I półrocze 2007.

 

Radni przyjęli informację z wykonania budżetu za I półrocze 2007 r. Po stronie dochodów budżet został wykonany w 52,77 proc. planu, (co dopowiada kwocie 11.860.342,92 zł). Do połowy roku z budżetu wydano 10.314.838,51 zł, co stanowi 44,47 proc. planowanych wydatków. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, bez uwag, przyjęła informację o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2007 r.

2. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2007

Radni podjęli uchwałę o zmianach w tegorocznym budżecie miasta i gminy. Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do gminnej kasy wpłynęła kwota 85.800 zł. To pieniądze, jakie gmina pozyskała na dofinansowanie modernizacji dróg w Walerianowie i Wyrębnie II. Gmina otrzymała również dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie dożywiania dzieci i osób starszych w wysokości 83.275 zł, a także dotację na zakup podręczników i jednolitego stroju dla uczniów w wysokości 31.205 zł. Ponadto do gminnej kasy spłynęły z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pieniądze w wysokości 118.490 zł. To zwrot środków za remont świetlic wiejskich w Kaniewie, Białym Dworze i Borzęcicach, przeprowadzony w 2005 r. Uzyskaliśmy również dotację celową w wysokości 17.544 zł na nauczanie języka angielskiego w szkole. Radni zaakceptowali propozycję burmistrza, aby jeszcze w tym roku, z zaoszczędzonych pieniędzy, przebudować chodnik przy ul. Kościelnej (od ul. Plebanki do Boreckiej) oraz wyremontować sanitariaty w świetlicy wiejskiej w Borzęcicach. Podjęto także decyzję o przyznaniu dodatkowych 115 tys.zł na przebudowę ul. Św. Wawrzyńca.

3. Uchwała w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Borzęciczkach.

W związku z powołaniem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęciczkach, Rada Miejska nadała statut nowo powołanej jednostce.

4. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Krotoszynie

Po wysłuchaniu pozytywnej opinii o kandydatach, przedstawionej przez przewodniczącego zespołu opiniującego, radni w tajnym głosowaniu wybrali ławników. Naszą gminę w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie będą reprezentować: Maria Działoszek, Maria Ignasiak, Maria Maćkowiak, Maria Rzepczyńska, Czesław Rzepczyński, Bernadeta Stępniak i Jolanta Wypijewska. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wybrano ławników: Emilię Kaczmarek i Marka Szymczaka.

5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Koźminie.

Z inicjatywą powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej wyszli członkowie Koła Młodych Demokratów w Koźminie Wlkp. Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na powołanie organu samorządowego młodzieży miasta i gminy, który będzie miał charakter wnioskodawczy i opiniotwórczy. Uchwalono także statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej zostaną przeprowadzone do końca października 2007 r.

6. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości

Większością głosów (przy jednym głosie przeciwnym) radni wyrazili zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości znajdującej się u zbiegu ulic Klasztornej i Wierzbowej w Koźminie Wlkp z przeznaczeniem na działalność hotelarsko – gastronomiczną.

7. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

Rada Miejska wyraziła gotowość nieodpłatnego przejęcia od osoby prywatnej na własność udziałów w nieruchomości, sąsiadującej z SP Nr 3 z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy „Trójce”.

Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie: ustanowienia hipoteki zwykłej i wyrażenia opinii w sprawie celowości modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

 


Data dodania dokumentu: 2007-10-04
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2007-10-04
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz