Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja o terminie i porządu obrad VIII sesji

27 września 2007 r. o godz. 1400 w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9 odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie.

2.Przyjęcie protokołów z VI i VII sesji.

3. Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.

4.Interpelacje radnych.

5. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Krotoszynie:

a)przedstawienie opinii o kandydatach przez Zespół Opiniujący,

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c) głosowanie,

d)przyjęcie uchwały o wyborze.

6.Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za I półrocze 2007r.

7.Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2007,

b) wprowadzenia zmian do uchwały Nr II/13/06 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie opłaty targowej,

c) nadania Statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Borzęciczkach,

d) wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim,

e) opinii o celowości modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

f) zbycia nieruchomości.

8.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

9. Wolne głosy i wnioski.

10.Zakończenie obrad VIII sesji.

 


Data dodania dokumentu: 2007-09-19
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz