Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
ISO w Urzędzie
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory samorządowe uzupełniające 2017
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Wszczęcie postępowania - budowa kurnika w Czarnym Sadzie

Na podstawie art. 32 ust. 1 art 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2006r.. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 06.06.2007r. do UMiG Koźmin Wlkp. wpłynął wniosek złożony przez Państwa Aleksandrę i Wojciecha Piekarskich, Czarny Sad 50, 63 – 720 Koźmin Wlkp. w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o obsadzie kur 40 DJP na terenie istniejącej fermy o całkowitej obsadzie kur 120 DJP na działce nr 9/20 Czarny Sad 50, gm. Koźmin Wlkp.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i uwagi w terminie 21 dni od dnia 11.06.2007r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. ul. Stary Rynek 11 pok. nr 5.


Data dodania dokumentu: 2007-06-12
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz