Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Rejestr uchwał 2007 - V sesja

Numer
i data sesji

Numer
uchwały

Temat

V/2007

30 kwietnia 2007.

V/36/2007

 

udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

 

V/37/2007

 

przystąpienia do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu

 

 

V/38/2007

 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

 

 

V/39/2007

 

rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń

 

 

V/40/2007

 

uchwalenia Statutu Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp.

 

 

V/41/2007

 

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

 

 

V/42/2007

 

zbycia nieruchomości

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2007-05-11
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz