Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja o terminie i porządku obrad IV sesji

27 marca 2007 r. o godz.14.00 w siedzibie Rady Miejskiej przy ul. Przyjemskich 9 odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie protokołu z III sesji.

3. Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.

4. Interpelacje radnych.

5. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a.) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej,

b.) zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2007,

c.) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2007,

d.) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,

e.) przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2008-2020,

f.) wyznaczenia członka do Rady Społecznej przy SP ZOZ w Krotoszynie,

g.) stanowiska Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim dotyczącego zamiaru utworzenia Województwa Środkowopolskiego,

h.) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski,

i.) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Orli,

j.) zbycia nieruchomości (trzy projekty uchwał).

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie obrad IV sesji.

 


Data dodania dokumentu: 2007-03-20
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz