Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Stanowisko ds. audytu wewnętrznego

Do zadań audytora wewnętrznego należy w szczególności:
1)    opracowanie w porozumieniu z Burmistrzem rocznego planu audytu wewnętrznego Urzędu Miasta i Gminy oraz sprawozdania z jego wykonania.
2)    niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli    w Urzędzie Miasta i Gminy,       w tym procedur kontroli finansowej w zakresie:
a)    prowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych            i dokonywania wydatków,
b)    badania i porównania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych,
c)    zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych,
d)    udzielania zamówień publicznych,
e)    zwrotu środków publicznych.
3)    przedstawianie Burmistrzowi obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów, o których mowa w punkcie 2 w zakresie:
a)    zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi        w Urzędzie Miasta        i Gminy procedurami wewnętrznymi,
b)    efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,
c)    wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu.
4)    czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miasta  i Gminy.

 


Data dodania dokumentu: 2007-03-13
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2013-04-29
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz