Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z I sesji Rady Miejskiej

Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej piątej kadencji odbyła się 27 listopada.  Sesję poprzedziło wręczenie zaświadczeń o wyborze radnym oraz burmistrzowi Maciejowi Bratborskiemu przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Marka Szymczaka. Sesję otworzył Justyn Zaradniak, który przewodniczył Radzie w poprzedniej kadencji. Następnie prowadzenie sesji przekazał radnemu-seniorowi Janowi Kostce, który odebrał od radnych ślubowanie. Kolejnym punktem był wybór Przewodniczącego Rady. Jedynym zgłoszonym kandydatem był Justyn Zaradniak, który w tajnym głosowaniu uzyskał poparcie wszystkich radnych.

Po przejęciu prowadzenia sesji przez Justyna Zaradniaka dokonano wyboru Zastępcy Przewodniczącego. W tym przypadku zgłoszone zostały dwie kandydatury: Jana Frąckowiaka oraz Roberta Idkowiaka. W tajnym głosowaniu Idkowiak otrzymał dziewięć głosów, Frąckowiak – pięć, a jeden głos był nieważny. Tym samym Zastępcą Przewodniczącego został Robert Idkowiak.


Data dodania dokumentu: 2006-11-30
Dodał(a): Mariusz Dymarski