Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z XXXVII sesji

W dniu 14 września odbyła się XXXVII sesja Rady Miejskiej. Głównym punktem porządku obrad było przyjęcie informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za I półrocze 2006r. Budżet po stronie dochodów został wykonany w 55,23% (co odpowiada kwocie 10.125.132,35zł). Natomiast wydatki budżetu osiągnęły na półmetku poziom 8.845.176,54zł., tj. 45,26% planu. Na niższe wykonanie wydatków wpływ miał niski stopień realizacji zadań inwestycyjnych - najbardziej kosztowne inwestycje drogowe są bowiem w trakcie realizacji. Rada jednogłośnie przyjęła informację z wykonania budżetu za I półrocze.

Podczas sesji przyjęto także uchwałę zwiększającą tegoroczny budżet o kwotę 196.934zł Dodatkowe dochody pochodzą m.in. z dotacji celowych w zakresie pomocy społecznej (88.314zł), rekompensaty ze strony PFRON utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości należnego od zakładów pracy chronionej (73.600zł), dodatkowych wpływów z podatków i opłat (26.720zł). Po stronie wydatków środki pochodzące z dotacji przeznaczono zgodnie z celem, na jakie dotacje zostały przekazane. Pozostałe przeznaczono na zwiększenie kwot zabezpieczonych w budżecie na: remont drogi Orla – Sapieżyn (76.996zł), remonty budynków oraz oświetlenie ulic i dróg.


Data dodania dokumentu: 2006-09-22
Dodał(a): Mariusz Dymarski