Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z XIV sesji Rady Miejskiej

XIV sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. odbyła się 22 kwietnia 2004r. Głównym punktem porządku obrad było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2003 oraz uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy. Po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej zarówno o wykonaniu budżetu, jak i wniosku Komisji Rewizyjnej, Rada jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi absolutorium.
Ponadto Rada przyjęła dwie uchwały określające wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy oraz cen biletów wstępu na basen kąpielowy.
Miesięczne stawki czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność miasta i gminy ustalono w następującej wysokości:
1) pomieszczenia gospodarcze - 0,60 zł/m2
2) garaż - 2,74 zł/m2,
3) garaż pobudowany przez najemcę - 1,43 zł/m2
4) pozostałe lokale - 8,45 zł/m2
Natomiast stawki czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność miasta i gminy Koźmin Wlkp. wynosić będą:
1) za grunty, na których zlokalizowane są obiekty handlowe stanowiące własność dzierżawcy - 6,03 zł/m2 m-cznie
2) pozostałe grunty związane z działalnością gospodarczą (np. place, tereny składowe) - 0,12 zł/m2 m-cznie
3) grunty rolnicze wykorzystywane jako ogrody - 0,17 zł/m2 rocznie
4) pozostałe grunty użytkowane rolniczo w zależności od klasy bonitacyjnej gruntu :
grunty orne użytki zielone
kl. I - 7,16 q/ha kl. I - 7,16 q/ha
kl. II - 6,52 q/ha kl. II - 5,83 q/ha
kl. IIIa - 5,83 q/ha kl. III - 4,60 q/ha
kl. IIIb - 4,94 q/ha kl. IV - 3,29 q/ha
kl. IVa - 3,95 q/ha kl. V - 1,73 q/ha
kl. IVb - 2,96 q/ha kl. VI - 0,63 q/ha
kl. V - 1,73 q/ha
kl. VI - 0,75 q/ha
rocznie wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego.
Nowe stawki obowiązywać będą od dnia 1 czerwca 2004r. i oznaczają one wzrost w stosunku do obecnych o 3,5% czyli o wysokość wzrostu podatków gruntowych.
Podwyższeniu uległy również bilety wstępu na basen kąpielowy. Wynikły one ze znacznego wzrostu kosztów utrzymania basenu od czasu ustalenia dotychczasowych cen (2002r.) oraz objęcia biletów od 1 maja 7% stawką VAT. Nowe ceny biletów wstępu na koźmiński basen będą wynosiły:
1) bilety jednorazowe: normalny - 6zł, ulgowy (dzieci, młodzież szkolna, studenci, renciści i emeryci) - 3zł,
2) bilety jednorazowe rodzinne ważna dla 4 osób (1 osoba dorosła + 3 dzieci do lat 16 lub 2 osoby dorosłe + 2 dzieci) - 15zł,
3) karnety imienne ( na 30 wejść jednorazowych w sezonie): normalny - 15zł, ulgowy - 75z