Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z V sesji Rady Miejskiej


W dniu 31 marca odbyła się V sesja Rady Miejskiej. Rada zatwierdziła proponowane przez spółkę Koźmińskie Usługi Komunalne taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Taryfy te wynoszą:
- za 1m3 dostarczonej wody dla wszystkich odbiorców - 1,79zł + VAT,
- za 1m3 odprowadzonych ścieków gospodarczo-bytowych - 2,52zł + VAT,
- za 1m3 ścieków odprowadzonych ścieków przemysłowych - 3,47 + VAT.
Taryfy te wejdą w życie z dniem 1 maja 2003r.
Cały blok uchwał związany był z zarzutami wniesionymi do projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Z uwagi na brak akceptacji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych możliwości innego wariantu przebiegu obwodnicy Koźmina Wlkp., Rada odrzuciła zarzuty wniesione przez trzech właścicieli gruntów, przez które przebiegać ma obwodnica. Rada odrzuciła również zarzuty i protest wniesione do projektu zmiany planu zagospodarowania w miejscowości Szymanów przewidującej przeznaczenie terenu pod powierzchniową eksploatację kruszywa. Przeprowadzone na tym terenie badania wykazały bowiem, że prowadzona działalność wydobywcza do głębokości 1,4m nie powinna wpływać niekorzystnie na grunty sąsiednie przy zachowaniu określonych warunków eksploatacji.
Kolejnymi uchwałami Rada przyjęła gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zmieniła uchwałę w sprawie ustalenia kosztów używania pojazdów dla celów służbowych przez radnych (wprowadzając stawki przysługujące pracownikom na mocy nowego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej) oraz postanowiła dokonać zamiany gruntów w rejonie ulicy Wiatracznej. Ponadto Rada przyjęła uchwały określające zakresy działania stałych Komisji Rady oraz plany ich pracy na 2003r.