Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z IV sesji Rady Miejskiej


W dniu 27 stycznia odbyła się IV sesja Rady Miejskiej. Rada przyjęła uchwały w następujących sprawach:
- wyznaczenia członka Rady Społecznej przy SP ZOZ w Krotoszynie. Przedstawicielem miasta i gminy Koźmin Wlkp. w Radzie Społecznej wybrano radnego Janusza Burdziąga.
- ustalenia delegata Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Jako delegata wyznaczono Burmistrza Macieja Bratborskiego.
- przyjęcia Statutu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy. Związek powstał z przekształcenia Porozumienia Międzygminnego, do którego od grudnia 1999r. należy miasto i gmina Koźmin Wlkp.
- nabycia nieruchomości zabudowanej zabytkowym wiatrakiem. Uchwała ma umożliwić wyremontowanie stojącego w Koźminie Wlkp. wiatraka i zachowanie tego zabytku jako trwałego elementu krajobrazu.

Rada Miejska dokonała również korekt w przyjętych w grudniu 2002r. uchwałach o określeniu rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej. Korekty te nie zmieniają stawek podatku i opłaty administracyjnej.

Ponadto Rada Miejska uchyliła wcześniejsze uchwały:
- z dnia 25 kwietnia 2000r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta i Gminy do podjęcia działań prawnych w celu odzyskania przez miasto i gminę Koźmin Wlkp. prawa własności urządzeń oświetlenia ulicznego ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy. Uchwała wynika z braku możliwości prawnych dalszych starań o odzyskanie urządzeń. Z uwagi na to gmina będzie obejmować kolejne udziały w spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe" w zamian za wniesione aporty w postaci nowo wybudowanych urządzeń oświetlenia ulicznego.
- z dnia 25 kwietnia 2000r. w sprawie przejęcia na własność miasta i Gminy nieruchomości gruntowej przy zbiegu ulic Boreckiej i Przemysłowej z uwagi na niemożność jej pozyskania od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
- z dnia 25 kwietnia 2000r. w sprawie przystąpienia do Związku Gmin leżących w dorzeczu Warty w związku z brakiem wypełniania przez Związek założonych działań w celu poprawy stanu środowiska naturalnego.
- z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (skweru przy zbiegu ulic Krotoszyńskiej i Kobylińskiej). W związku z brakiem poważnych propozycji kupna i zagospodarowania tego terenu postanowiono pozostawić go jako teren zieleni ogólnodostępny dla mieszkańców.