Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej
 

Pierwsza sesja Rady Miejskiej IV kadencji odbyła się 19 listopada 2002r.

Rozpoczęło ją złożenie ślubowania przez radnych. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Przewodniczącym został ponownie Justyn Zaradniak, natomiast wiceprzewodniczącym - Michał Pietrowski, który pełnił już tę funkcję podczas kadencji 1994-98. Obaj byli jedynymi kandydatami na te stanowiska.

Podczas sesji uroczyste ślubowanie złożył również nowy Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - Maciej Bratborski. Z kolei ustępujący Burmistrz - Bolesław Kasprzak przedstawił sprawozdanie o stanie gminy.