BIP - Koźmin Wielkopolski

Budżet Miasta i Gminy 2020

Uchwała Nr SO -0853/45/2/KA/ 2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za I półrocze 2020 r.

Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za I połrocze 2020 roku.

Z treścią dokumentów opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przez 23 września 2020 r. można zapoznać się w BIP ARCHIWUM

 

Sprawozdania finansowe za III kwartał 2020 r.

2020-10-29

RB-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2020 r.

RB-28 S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 r.

RB-30S Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostek samorządu terytorialnego

RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2020 r.

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Serek
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Flejsierowicz
Liczba odwiedzin:370