Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Rok 2021

Rok 2021

 • Zarządzenie Nr  69..2021 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski  na rok 2021
 • Zarządzenie Nr 68..2021 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy Koźmin Wielkopolski
 • Zarządzenie Nr 67.2021 w sprawie uchylenia części Zarządzenia nr 62.2021 Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2021
 • Zarządzenie Nr 66.2021 w sprawie dodania nowej klasy w wykazie akt.
 • Zarządzenie Nr 65.2021 w sprawie wprowadzenia procedury zgłoszeń zewnętrznych przypadków naruszenia prawa do Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.
 • Zarządzenie Nr 64.2021 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski procedury zgłoszeń wewnętrznych na temat naruszenia prawa lub kodeksu etycznego oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.
 • Zarządzenie Nr 63.2021 w sprawie upoważnienia kierowników samorządowych jednostek budżetowych do zaciągania z tytułu umów, których realizacja  w roku budżetowym i w latach następnych niezbędna jest do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 • Zarządzenie Nr 62.2021 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2021.
 • Zarządzenie Nr 61.2021 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2022r. w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
 • Zarządzenie Nr 60.2021 w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
 • Zarządzenie  Nr 59.2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
 • Zarządzenie Nr 58.2021 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.
 •  Zarządzenie Nr 57.2021w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2022-2031.
 • Zarządzenie Nr 56.2021 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2022r.
 • Zarządzenie Nr 55.2021 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2021.
 • Zarządzenie Nr 54.2021 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta  i Gminy Koźmin Wielkopolski.
 • Zarządzenie Nr 53 2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Koźmin Wielkopolski.
 • Zarządzenie Nr 52.2021 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego.
 • Zarządzenie Nr 51..2021 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2021.
 • Zarządzenie Nr 50.2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”
 • Zarządzenie Nr 49.2021 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
 • Zarządzenie Nr 48.2021 w sprawie odwołania oraz powołania nowego członka w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Koźminie Wielkopolskim.
 • Zarządzenie Nr 47.2021 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2022.
 • Zarządzenie Nr 46.2021 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2021r. – „Wyprawka szkolna”.
 • Zarządzenie Nr 45.2021 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021r.
 • Zarządzenie Nr 44.2021 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2021.
 • Zarządzenie Nr 43.2021 w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty pracę na stanowisko do spraw księgowości w Referacie Podatków i Księgowości w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
 • Zarządzenie Nr 42.2021 w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty pracę na stanowisko do spraw księgowości w Referacie Podatków  i Księgowości w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
 • Zarządzenie Nr 41.2021 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2021.
 • Zarządzenie Nr 40.2021 w sprawie dodania nowej klasy w wykazie akt.
 • Zarządzenie Nr 39.2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 38.2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Instytucji Kultury w Koźminie Wielkopolskim za 2020r.
 • Zarządzenie Nr 37.2021 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach.
 • Zarządzenie Nr 36.2021 w sprawie wyłączenia zadań z zakresu pracy zdalnej.
 • Zarządzenie Nr 35.2021 w sprawie powołania komisji do oceny ryzyka zawodowego  w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
 • Zarządzenie Nr 34.2021w sprawie programu szkolenia okresowego pracowników Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
 • Zarządzenie Nr 33.2021 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
 • Zarządzenie Nr 32.2021 w sprawie stosowania środków ochrony indywidualnej (ochronnej) oraz odzieży i obuwia roboczego.
 • Zarządzenie Nr 31.2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2021.
 • Zarządzenie Nr 30.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na wykonanie zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski w 2021 roku w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej, ochrony i promocji zdrowia oraz turystyki i krajoznawstwa.
 • Zarządzenie Nr 29.2021 w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.
 • Zarządzenie  Nr28.2021 w sprawie wyłączenia zadań z zakresu pracy zdalnej.
 • Zarządzenie Nr 27.2021 w sprawie wyłączenia zadań z zakresu pracy zdalnej.
 • Zarządzenie Nr 26.2021  w sprawie wyłączenia zadań z zakresu pracy zdalnej.
 • Zarządzenie Nr 25.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021 
 • Zarządzenie Nr 24.2021 w sprawie wyłączenia zadań z zakresu pracy zdalnej.
 • Zarządzenie Nr 23.2021 w sprawie wyłączenia zadań z zakresu pracy zdalnej.
 • Zarządzenie Nr 22.2021 w sprawie Regulaminu udzielania w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zamówień finansowych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000.
 • Zarządzenie Nr 21.2021  w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
 • Zarządzenie Nr 20.2021 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu 2020r.
 • Zarządzenie Nr 19.2021 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2021.
 • Zarządzenie Nr 18.2021 w sprawie wyłączenia zadań z zakresu pracy zdalnej.
 • Zarządzenie Nr 17.2021 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021r. w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
 • Zarządzenie Nr 16.2021 w sprawie wyłączenia zadań z zakresu pracy zdalnej.
 • Zarządzenie Nr 15.2021 w sprawie wyłączenia zadań z zakresu pracy zdalnej.
 • Zarządzenie Nr 14.2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017-2023. Aktualizacja”.
 • Zarządzenie Nr 13.2021 w sprawie zarządzenia wyboru przedstawiciela pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
 • Zarządzenie Nr 12.2021 w sprawie wyłączenia zadań z zakresu pracy zdalnej.
 • Zarządzenie Nr 11.2021 w sprawie zmiany składu Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2035.
 • Zarządzenie Nr 10.2021 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2035.
 • Zarządzenie Nr 9.2021 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2021.
 • Zarządzenie Nr 8.2021 w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę Koźmin Wielkopolski, maksymalnej kwoty dofinansowani opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia , na które dofinansowanie jest przyznawane.
 • Zarządzenie Nr 7.2021 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 • Zarządzenie Nr 6.2021 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 • Zarządzenie Nr 5.2021 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego   i utworzenia Gminnego Biura Spisowego.
 • Zarządzenie Nr 4.2021 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2021.
 • Zarządzenie Nr 3.2021 w sprawie wyłączenia zadań z zakresu pracy zdalnej.
 • Zarządzenie Nr 2.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Klubu Malucha.
 • Zarządzenie Nr 1.2021  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-01-18 14:38przez:
Opublikowano:2022-01-18 17:03przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2022-01-24 16:52przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: BIP - Koźmin Wielkopolski
Odwiedziny:1117

Rejestr zmian

 • [2022-01-24 16:52:47]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-01-24 16:02:18]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-01-24 15:55:26]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-01-24 15:53:06]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-01-24 15:42:50]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-01-18 14:57:26]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-01-18 14:39:52]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-01-18 14:39:34]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-01-18 14:16:42]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo