Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-07-21 ( Imieniny: Danieli, Wawrzyńca)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Tekst jednolity Dz.U.  2019 r.  poz. 2133 ), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26.04.2013r. w sprawie przeprowadzania wywiadu środowiskowego .... (Dz. U. z 2013r, poz. 589),
uchwała Nr XI/101/03 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30.12.2003r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego ograniczającego wysokość dodatku mieszkaniowego.
ustawa z dnia 25 maja 2011r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców/Dz.U.Nr 106 poz. 622/

I. WYMAGANE DOKUMENTY
 • wypełniony formularz wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • wypełniona deklaracja o wysokości dochodów,
 • zaświadczenia o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Emeryci i renciści – odcinki od emerytury bądź renty.
  - do wglądu :
 • tytuł prawny do zajmowanego mieszkania ( umowa najmu, podnajmu, przydział, akt notarialny nabycia),
 • w przypadku domu jednorodzinnego – dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu
  rachunki za wodę, kanalizację, odbiór nieczystości stałych i płynnych, energię elektryczną.
II. OPŁATY

Nie pobiera się

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Do 20 dni.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym – pokój nr 8, tel. 62 72 19 351,

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA
 • Po złożeniu wymaganych dokumentów następuje ich sprawdzenie oraz – jeśli są spełnione warunki ustawowe – wyliczenie przysługującego dodatku mieszkaniowego. 
 • Dodatek przyznawany jest przez Burmistrza Miasta i Gminy w formie decyzji na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji.

VII. UWAGI

Burmistrz może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji o uzyskanych dochodach a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy.

UCHWAŁA NR XXXI.210.2021 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Formularze: 

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego  (doc.)

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (pdf)

Deklaracja o wysokości dochodów (docx)

Deklaracja o wysokości dochodów (pdf)

Autor: Jarosław Kapciński

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-07-08 15:29przez: Jarosław Kapciński
Opublikowano:2021-07-08 10:31przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2021-07-09 10:20przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
Odwiedziny:2617

Rejestr zmian

 • [2021-07-09 10:20:30]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-07-09 10:14:31]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-07-09 10:10:44]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-07-08 15:33:07]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-07-08 15:20:13]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacaj danych

Banery/Logo