Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-07-21 ( Imieniny: Danieli, Wawrzyńca)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Stypendium szkolne

Stypendium szkolne

Podstawa prawna
  • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zmianami),
  • Ustawa z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2020r, poz. 1327 ze zmianami ),
  • Uchwała Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28.06.2013r. w spawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013r. poz 4885 ze zmianami)
I. WYMAGANE DOKUMENTY

wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (F-RO-01/01) wraz z zaświadczeniami o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Stypendia przyznaje się dwukrotnie podczas roku szkolnego
w terminie do 31 października na okres od rozpoczęcia roku szkolnego do końca grudnia
 w terminie do 31 stycznia na okres styczeń – czerwiec
w oparciu o złożone wnioski i dokumenty.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Referat Oświaty – pokój nr 14, tel. 62 72 19 355,

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Wnioski składa się w Referacie Oświaty Urzędu Miasta i Gminy w terminie:
do 15 września danego roku szkolnego w przypadku uczniów szkół
 do 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów
W przypadku nagłej utraty dochodów wnioski można składać w późniejszym terminie. Jeśli gmina będzie dysponowała wolnymi środkami będą one rozpatrywane po wpłynięciu, a stypendium będzie przyznane od początku miesiąca następującego po złożeniu wniosku.
Złożone wnioski zostają zaopiniowane przez Gminną Komisję Stypendialną.
Rozpatrzenie wniosku następuje w formie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Formularze

Wniosek

Autor: Małgorzata Głuch

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-18 13:38przez: Małgorzata Głuch
Opublikowano:2021-03-18 09:29przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2024-07-17 09:28przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Odwiedziny:1569

Rejestr zmian

  • [2024-07-17 09:28:16]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja wniosku
  • [2021-03-18 13:33:27]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo