Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-07-21 ( Imieniny: Danieli, Wawrzyńca)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Podstawa prawna

ustawa z 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

- wniosek o udostępnienie informacji publicznej (F-OSO-15/01),

II. OPŁATY

Opłata skarbowa - nie pobiera się.
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej Gmina ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym na wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku Gmina może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

III. TERMIN ODPOWIEDZI
  •  bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
  • jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej Gmina ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym na wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku – po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy o wysokości opłaty, chyba że wnioskodawca w tym terminie dokona zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ
  • Referat Finansów i Podatków,
  • Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej,
  • Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
  • Referat Oświaty,
  • Urząd Stanu Cywilnego
    - w zakresie swojej właściwości rzeczowej.
V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem.
Jeżeli jednak środki techniczne, którymi dysponuje Urząd Miasta i Gminy uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonej we wniosku powiadamia się o tym pisemnie wnioskodawcę, wskazując, w jaki sposób i w jakiej formie informacja może być udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od takiego powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.3) Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji Burmistrza Miasta i Gminy.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VII. UWAGI

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnej oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej.

Formularze

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Autor: Irena Maroszek

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-18 13:18przez: Irena Maroszek
Opublikowano:2021-03-18 13:18przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2021-03-18 13:06przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Odwiedziny:8668

Rejestr zmian

  • [2021-03-18 13:06:35]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo