Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-07-21 ( Imieniny: Danieli, Wawrzyńca)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Zwolnienie od podatku - zaprzestanie produkcji rolnej

Zwolnienie od podatku - zaprzestanie produkcji rolnej

ZWOLNIENIE OD PODATKU ROLNEGO GRUNTÓW GOSPODARSTW ROLNYCH, NA KTÓRYCH ZAPRZESTANO PRODUKCJI ROLNEJ
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 15.11.1984r.o podatku rolnym (Dz.U. z 2013r., poz. 1381),
 • uchwała Nr XXXI/221/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim. z dnia 30.10.2009r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 228, poz.4073).
I. WYMAGANE DOKUMENTY

wniosek w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstwa rolnego, na których zaprzestano produkcji rolnej (F-PiK - 20/01)
kserokopia mapy ewidencyjnej dla działki (działek), na których zaprzestano produkcji rolnej.

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowiska ds. podatków i opłat – biuro nr 2, tel. 62 7219-329

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Zwolnienie następuje na pisemny wniosek podatnika i ma zastosowanie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
Zwolnienie następuje w drodze decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VII. UWAGI
 1. Zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego
  lecz nie więcej niż 10 ha – na okres nie dłuższy niż 3 lata , w stosunku do tych samych gruntów.
 2. Zwolnienie od podatku rolnego przysługuje po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  a) faktyczne zaprzestanie uprawy,
  b) nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe,
  c) nie dokonywanie zbiorów traw i siana z trwałych użytków zielonych na cele paszowe,
  d) utrzymywanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów (pozostawienie w czarnym ugorze lub dokonywanie oprysków chemicznych),
  e) nie dokonywanie zbioru plonów w przypadku plantacji wieloletnich.
 3. niedopełnienie chociażby jednego z zastrzeżonych warunków skutkuje wygaśnięciem decyzji
  przyznającej zwolnienie.
 4. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
  w terminie 14 dni w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych
 5. Grunty, na których zaprzestano produkcji należy oznakować tabliczką z napisem: „GRUNTY O
  POWIERZCHNI ……. HA WYŁACZONE Z PRODUKCJI ROLNEJ”.
 6. Fakt zaprzestania produkcji rolnej na gruntach określonych we wniosku oraz spełnienie przez podatnika
  warunków zwolnienia podlega kontroli przez osoby wskazane przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin
  Wielkopolski.
Formularz

W N I O S E K w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstwa rolnego, na których zaprzestano produkcji rolnej

Autor: Patrycja Pietrala

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-18 10:01przez: Patrycja Pietrala
Opublikowano:2021-03-18 10:01przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2021-03-18 09:56przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Odwiedziny:9558

Rejestr zmian

 • [2021-03-18 09:56:24]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo