Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2024-07-20 ( Imieniny: Fryderyka, Małgorzaty)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Podatek rolny -ulgi osoby fizyczne

Podatek rolny -ulgi osoby fizyczne

Podatek rolny – udzielenie ulgi inwestycyjnej lub z tytułu zakupu gruntu rolnego
Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1256 ze zm.),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.),
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018r. poz. 362 ze zm.),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108
  Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY

a) Ulga inwestycyjna:

wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej (F-PiK – 09/01),
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (F-PiK -09/02),
załącznik do informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rolnictwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie - ulga inwestycyjna (F-PiK-09/04);

b) Ulga z tytułu zakupu gruntu:

wniosek o udzielenie ulgi z tytułu zakupu gruntu rolnego (F-PiK – 09/03),
formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (F-PiK- 09/05),
załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu o pomoc de minimis (F-PiK-09/06),
zaświadczenia lub oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach, lub oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis (F-PiK- 09/07).

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Do 20 dni - jeśli sprawa może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z wnioskiem, a w przypadku spraw wymagających postępowania wyjaśniającego – do 30 dni.
IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowiska ds. podatków i opłat – biuro nr 2, tel. 62 72 19 329

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA
 1. Należy złożyć stosowny wniosek oraz formularze dotyczące pomocy publicznej lub pomocy de minimis.
  Dodatkowo do wniosku o udzielenie ulgi inwestycyjnej należy dołączyć: rachunki związane z dokonaną
  inwestycją a także zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych z uwzględnieniem: nr i daty rachunku,
  nazwy towaru lub usługi oraz kwoty.
 2. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania ulgi (zwolnienia) wydaje Burmistrz Miasta i Gminy
  Koźmin Wielkopolski. W przypadku ulgi inwestycyjnej wydanie decyzji poprzedzone jest oględzinami
  wykonanej inwestycji.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VII. UWAGI
 1.  Ulga inwestycyjna stosowana jest nie dłużej niż przez 15 lat i polega na odliczeniu od podatku rolnego 25% poniesionych nakładów inwestycyjnych.
 2. Ulga z tytułu zakupu gruntu rolnego przysługuje przez 7 lat: przez pierwsze pięć lat nabyty grunt jest zwolniony z podatku w 100%, przez dwa kolejne stosuje się ulgę odpowiednio w 75% i 50%.
Formularze

Ulga inwestycyjna

Ulga z tytułu zakupu ziemi

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybłówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie - ulga inwestycyjna

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - pomoc de minimins w rolnictwie

Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie

Oświadczenie o pomocy de minimis

Autor: Patrycja Pietrala

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-17 14:08przez: Patrycja Pietrala
Opublikowano:2021-03-17 13:01przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2021-05-14 13:00przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Odwiedziny:1833

Rejestr zmian

 • [2021-05-14 13:00:16]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-03-17 14:20:18]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-03-17 14:19:00]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-03-17 14:10:46]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-03-17 14:08:38]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-03-17 14:06:05]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo